10 terminów w IT dla początkujących cz. 2

Sandbox

Sandbox to symulowane środowisko, które jest oddzielone od rzeczywistego środowiska i pozwala na testowanie i eksperymentowanie bez ryzyka wprowadzania zmian w rzeczywistym środowisku. Sandbox jest często używany do testowania aplikacji, oprogramowania i innych rozwiązań IT, pozwala na przetestowanie nowych funkcji czy aktualizacji bez ryzyka uszkodzenia systemu.

Server

Serwer to komputer lub oprogramowanie, które jest odpowiedzialne za udostępnianie i przetwarzanie danych oraz usług dla innych komputerów (klientów) w sieci. Serwery mogą być używane do hostowania stron internetowych, przechowywania danych, przetwarzania transakcji, udostępniania plików i wielu innych zadań. Serwery są niezbędne dla wielu aplikacji i usług w internecie i w sieciach firmowych.

Konsola (Terminal)

Konsola, lub terminal, to interfejs tekstowy, który pozwala na dostęp do systemu operacyjnego i jego komend. Konsola jest używana do wykonywania poleceń, zarządzania systemem i automatyzacji zadań. Może ona służyć do wykonywania komend jak np. uruchamianie programów, zarządzanie plikami i folderami, konfiguracja systemu itp. Konsola jest popularna w środowiskach programistycznych i administrowanie serwerami.

Fullstack developer

Fullstack developer to programista, który posiada umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji na poziomie front-end i back-end. Fullstack developer potrafi zarówno projektować i tworzyć interfejs użytkownika jak i implementować logikę aplikacji, pracując z różnymi językami i technologiami takimi jak HTML, CSS, JavaScript, a także z bazami danych, API, itp. Fullstack developer jest odpowiedzialny za cały proces tworzenia aplikacji od projektu do implementacji.

Testy A/B

Testy A/B to metoda badawcza polegająca na porównywaniu dwóch lub więcej wariantów (np. różnych stron internetowych, reklam, komunikatów) przedstawianych losowo grupie docelowej, w celu wyboru najlepszego wariantu. Celem testów A/B jest znalezienie najlepszej strategii lub rozwiązania poprzez porównanie różnych opcji, a także określenie, jakie elementy przyciągają uwagę i generują największą skuteczność. Wyniki testów A/B są często używane do podejmowania decyzji dotyczących projektowania i marketingu.

Machine-learning

Machine-learning (uczenie maszynowe) to dziedzina sztucznej inteligencji, która polega na uczeniu się przez komputer z dostępnych danych, bez konieczności wprowadzania specjalnie przygotowanego programu. Machine-learning jest używany do rozwiązywania różnych problemów, takich jak rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka naturalnego, predykcja czy automatyczne decyzje. Machine-learning pozwala komputerom na automatyczne uczenie się i adaptowanie się do nowych danych, co pozwala na automatyzację i usprawnienie wielu procesów.

Pull request

Pull request to prośba o połączenie (ang. merge) zmian do głównego kodu projektu z gałęzią roboczą (ang. branch) programisty. Pull request jest stosowany w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem narzędzi Git lub innych systemów kontroli wersji. Proces pull request polega na tym, że programista tworzy gałąź roboczą, wprowadza w niej zmiany, a następnie prosi o połączenie tych zmian z głównym kodem projektu. Inni członkowie zespołu mogą przejrzeć i zatwierdzić te zmiany przed dokonaniem merge’u.

User session

User session to okres czasu, kiedy użytkownik jest zalogowany i aktywny na danej aplikacji lub stronie internetowej. W trakcie trwania sesji, system zapamiętuje dane o użytkowniku, takie jak jego preferencje, historię przeglądania czy zakupów. Sesja kończy się, gdy użytkownik wylogowuje się lub po upływie określonego czasu od ostatniej aktywności.

Placeholder

Placeholder to element interfejsu użytkownika, który jest wstawiany w miejsce, gdzie ma pojawić się później prawdziwa treść. Placeholder jest często używany jako przykład lub szablon, aby pomóc użytkownikom zrozumieć jak ma wyglądać finalna treść lub jakie informacje powinny zostać wprowadzone w dane miejsce. Placeholder jest często używany w formularzach, polach tekstowych, czy różnego rodzaju inputach, aby ułatwić użytkownikowi wprowadzanie danych.

Open-source software

Open-source software (OSS) to oprogramowanie, którego kod źródłowy jest dostępny publicznie i pozwala na jego dalsze modyfikowanie i rozpowszechnianie. OSS jest często rozwijany przez wolontariuszy i społeczności, a jego celem jest udostępnienie i ulepszanie oprogramowania. OSS jest często uważane za bardziej transparentne i elastyczne niż oprogramowanie zamknięte, ponieważ pozwala na swobodne modyfikowanie i dostosowywanie do potrzeb użytkownika.
admin
Author: admin